Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Sandra Rugelj RP 1. a
Andreja Sokol RP 1. b
Martina Gorenc RP 2. r
Katja Kramer Simončič RP 3. r
Nataša Dragar RP 4. r
Sandra Slunjski RP 5. r
Alenka Drobnič GEO, ZGO, PB 6. r
Tinkara Rogelj TJA 7. a
Barbara Bec Bekrič BIO, GOS, NAR 8. a
Janja Jerovšek SLJ 8. b
Nina Berkopec TJA, TJN 9. r

Strokovni delavci

Tea Škarja PB, TJA
Sandra Rugelj RP
Andreja Sokol RP
Martina Gorenc RP
Katja Kramer Simončič RP
Nataša Dragar RP
Sandra Kirm RP, SLJ
Mira Brezovar ZGO, DKE
Barbara Bec Bekrić BIO, NAR, GOS
Tinkara Rogelj TJA
Janja Jerovšek SLJ
Irena A. Brcar NAR, KEM
Katja Končina MAT, RAČ
Nina Berkopec TJA, TJN
Alenka Drobnič GEO, ZGO, PB
dr. Aleš Razinger MAT, FIZ, RAČ
Irena Dim DSD
Marta Mencin pedagoginja
Maja Trunkelj Zupančič specialni pedagog
Igor Silvester/Dušan Hočevar ŠPO, PB
Mateja Fratnik PB
Tanja Brodnik ŠPO
Jolanda Debevec PB
Katja Makše Vencelj spremljevalka
Dopolnjevanje obveznosti  
Barbara Šnuderl TIT
Maja Marinč (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
Tjaša Starič (OŠ Mirna) DSP

 

Dostopnost