Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Andreja Sokol RP 1. r.
Martina Gorenc RP 2. r
Katja Kramer Simončič RP 3. r
Nataša Dragar RP 4. r
Sandra Slunjski RP 5. r
Barbara Bec Bekrič BIO, GOS, NAR 6. a
Janja Jerovšek SLJ 6. r
Nina Berkopec TJA, TJN, PB 7. r
Miroslava Brezovar ZGO 8. r
Tinkara Rogelj TJA 9. r

Strokovni delavci

Tea Škarja

PB, TJA

Martina Gorenc

RP

Katja Kramer Simončič

RP

Nataša Dragar

RP

Sandra Kirm

RP, SLJ

Andreja Sokol

RP

Mira Brezovar

ZGO, DKE

Barbara Bec Bekrić

BIO, NAR, GOS

Tinkara Rogelj

TJA, JV

Janja Jerovšek

SLJ

Irena A. Brcar

NAR, KEM

Katja Končina

MAT, RAČ

Nina Berkopec

TJA, TJN, PB

Alenka Drobnič

GEO, PB

Helena Sitar

MAT, FIZ

Irena Dim

DSD

Marta Mencin

pedagoginja

Igor Silvester

ŠPO

Barbara Šnuderl

TIT, PB

Mateja Fratnik

PB

Tanja Brodnik

PB, ŠPO

Katja Makše Vencelj

spremljevalka

Dopolnjevanje obveznosti

 

Maja Marinč (OŠ Mirna)

SLJ

Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog)

LUM

Manca Černe (OŠ Veliki Gaber)

GUM

Nataša Vtič (OŠ PP Mirna)

DSP

Dostopnost