POSTAVITEV GRADIVA

Gradivo je razdeljeno na leposlovje ter na poučno in strokovno literaturo.
LEPOSLOVJE je razvrščeno po starostnih skupinah. Učenci imajo do gradiva prost pristop.

C –  cicibani 1., 2., 3. razred
P –  pionirji 4., 5., 6. razred
M –  mladina 7., 8., 9. razred

Na policah imamo še:

  • pesmi za otroke,
  • poezijo,
  • poučno gradivo za cicibane,
  • ekobranje,
  • uganke,
  • stripe.

 

POUČNA LITERATURA za učence je razvrščena po UDK sistemu. Do gradiva imajo učenci prost pristop. Določeno gradivo (slovarji, leksikoni književnikov…) si učenci lahko izposodijo le v dogovoru s knjižničarko.

STROKOVNA LITERATURA za učitelje je razvrščena po UDK sistemu. Določeno gradivo s tega področja si učitelji lahko izposodijo tudi za celo šolsko leto in ga hranijo v kabinetih.

 

 IZPOSOJA GRADIVA

Izposoja za učence je določena z urnikom. Urnik izposoje je objavljen na spletni strani šole, na vhodu v knjižnico.

Za uporabnike velja načelo prostega pristopa, knjižničarka pa pomaga in svetuje. Uporabnikom je na računalnikih v knjižnici na voljo spletna aplikacija COBISS+ za iskanje gradiva po bazi domače šolske knjižnice in vseh drugih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.

Gradivo si uporabniki izposodijo za 14 dni, z možnostjo podaljšanja, če po njem ni povpraševanja. Knjige za bralno značko si lahko izposodijo za 7 dni.

Serijsko (revije, časniki), referenčno (enciklopedije, slovarji, atlasi, nekateri leksikoni) in  mediotečno (DVD, CD-ROM, CD in druge zgoščenke) gradivo je namenjeno predvsem za uporabo v čitalnici knjižnice. Izposojajo si ga lahko strokovni delavci,  po dogovoru pa tudi učenci. Izposojevalni rok  za to gradivo je 7 dni, možno pa ga je podaljšati še za teden dni ali več, če po njem ni povpraševanja.

Gradivo, ki je locirano kot strokovna knjižnica, se nahaja v kabinetih in učilnicah ter  je določenemu strokovnemu delavcu kot stalni učni pripomoček in učencem ni dostopno. Učenci si ga lahko izposodijo le po dogovoru s knjižničarko ali strokovnim delavcem, ki gradivo hrani.

 Zamudnine ni, vendar se učencem, ki jim je izposojevalni rok potekel, ne izposoja, dokler ne poravnajo obveznosti.

Pred poletnimi počitnicami morajo učenci vse izposojeno gradivo vrniti. Bralci si lahko izposodijo gradivo tudi za obdobje počitnic.
Strokovni delavci morajo pred poletnimi počitnicami preveriti svoje  sezname izposoje in vrniti tisto, česar ne potrebujejo.

 

ODŠKODNINA

Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom. Kdor knjigo poškoduje ali izgubi, jo mora nadomestiti z novo, če se dobi na tržišču, ali pa gradivo nadomesti z drugim ustreznim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Dostopnost