Knjižničarki: Marta Mencin , Mira Brezovar

 Urnik za izposojo

  1. – 5. razred – po dogovoru z razredničarkami

Predmetna stopnja: od 12.45 – 13. 45

6. razred – ponedeljek

7. razred – torek

8. razred – sreda

9a – četrtek

9b – petek

 UREDITEV KNJIŽNICE

Knjižnično gradivo je ločeno na:

  • gradivo za učence in
  • gradivo za učitelje.

 

Leposlovje je razdeljeno na:

  • C – 1. triletje
  • P – 2. triletje
  • M – 3. triletje
  • L – ljudsko slovstvo (pravljice)
  • 8-3 tuje leposlovje
  • 8-1 pesništvo
  • 8-2 dramatika

 

V okviru posamezne skupine so knjige razvrščene glede na prvo črko avtorjevega priimka (abecedna imenska razvrstitev).

 

Poučne knjige so razvrščene po UDK sistemu, označenim s številkami od 0 do 9.

 

UDK = Univerzalna Decimalna Klasifikacija

0 – splošno (enciklopedije, leksikoni …)
1 – filozofija, psihologija
2 – verstva
3 – družboslovje
5 – naravoslovje
6 – medicina, tehnika, kmetijstvo
7 – umetnost
8 – jezikoslovje, književnost
9 – zgodovina, zemljepis

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost