NPZ 2020/21

Nacionalno preverjanje se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Splošne informacije za učence in starše 2020/21.

V šolskem letu 2020/21 se preverja znanje iz:

  • slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu ter
  • slovenščine, matematike in tretjega predmeta v 9. razredu.

Več informacij dobite na spletni strani RIC.

Datumi pisanja NPZ v 6. in 9. razredu:

  • torek, 4. maj 2021                    NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • četrtek, 6. maj 2021                 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • ponedeljek, 10. maj 2021        NPZ iz angleščine za 6. razred in NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
Dostopnost