NPZ 2023/24

Nacionalno preverjanje se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Splošne informacije za učence in starše 2023/24.

V šolskem letu 2023/24 se preverja znanje iz:

  • slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu ter
  • slovenščine, matematike in fizike v 9. razredu.

 

Datumi pisanja NPZ v 6. in 9. razredu:

  • torek, 7. maj 2024                                      NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • četrtek, 9. maj 2024                                   NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • ponedeljek, 13. maj 2024                         NPZ iz angleščine za 6. in NPZ iz fizike za 9. razred
Dostopnost