Projekt: PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je jeseni 2017 razpisalo javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017. Na razpis smo se prijavili in bili tudi izbrani.

Predmet javnega razpisa so bile spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih so se učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

V okviru projekta smo zaposlili strokovno delavko s področja matematike in računalništva.

Javni razpis je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:

  • Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
  • Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %

S projektom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Tekom projekta je delavka pridobila ustrezno znanje in izkušnje za opravljanje dela na delovnem mestu učitelja predmetnega pouka. Uspešno je opravila tudi strokovni izpit. Z dnem, 1. 8. 2017 smo jo zaposlili za določen delovni čas.

Dostopnost