Skrb za zdravo, čisto in človeku prijazno okolje je na naši šoli eno poglavitnih vodil. Vsekakor smo trajnostno naravnani in zelo ponosni na to. Verjamemo, da bomo z dobrimi deli in spoštovanjem narave pripomogli k temu, da bo planet zaradi nas čistejši in bolj zdrav.

Ravno zato se z veseljem vsako leto udeležimo srečanja ob dnevu Zemlje, ki poteka v Novem mestu in je izjemno dobro organizirano ter ekološko naravnano. Letošnje prireditve so se udeležili šestošolci naše šole. Ponovno smo postavili estetsko stojnico, kjer smo razstavili različne izdelke iz odpadne embalaže. Izdelke tekom šolskega leta izdelujejo naši učenci. Stojnico smo letos poimenovali Pavlijeva stojnica. 

Barbara Bec Bekrić in Sandra Kirm

Dostopnost