Hello!

How did you like the animals on Monday? Kako so vam bile v ponedeljek všeč živali? Super!

Danes boste najprej prisluhnili pesmi:

Sedaj pa v zvezek napiši naslov 2-D shapes. Poišči šablono in v zvezek nariši krog, kvadrat, pravokotnik in trikotnik.

Sedaj ponovno poslušaj pesem in si poskusi zapomniti, kako posamezne like poimenujemo po angleško.

Ti že gre? Potem k likom dopiši naslednje besede – square, triangle, rectangle, circle.
Če ne veš, h kateremu od likov spada posamezna beseda, si kar pomagaj s pesmico. Ali ni res spevna? Jaz si jo kar naprej prepevam 🙂

Tako. Glavno je za vami. Sedaj pa se poigrajte z miško in rešite še nekaj spletnih vaj: vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost