Učitelji – razredniki

IME IN PRIIMEK POUČUJE razrednik
Tea Škarja RP 1. r.
Katja Marše Vencelj/Katja Kramer Simončič RP 2. r
Simona Bahor/Martina Gorenc RP 3. a
Andreja Sokol RP 3. b
Nataša Dragar RP 4. r
Sandra Slunjski RP 5. r
Tinkara Rogelj TJA 6. r
Janja Jerovšek SLJ 7. a
Irena Anžur Brcar KEM, NAR 7. b
Katja Končina MAT, RAČ 8. r
Mira Brezovar DKE, ZGO 9. r

FIZ

Ostali strokovni delavci

IME IN PRIIMEK POUČUJE
Nina Berkopec TJA, TJN, PB
Irena Dim PB
Mateja Fratnik PB
Marta Mencin PEDAGOGINJA
Barbara Bec Bekrić BIO, GOS, NAR, PB
Alenka Drobnič GEO, PB
Helena Sitar MAT, FIZ, PB
Sabina Vizler TIT
Igor Silvester ŠPO
Mira Vukolič S. PB

Dopolnjevanje obveznosti  

Kaja Cvelbar (OŠ Mirna) SLJ
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog) LUM
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber) GUM
Bojana Kovačič (OŠ PP Mirna) DSP
Marta Simončič (OŠ PP Mirna) DSP
Saša Voler (ZGNLJ) DSP