POGOVORNE URE

Starši lahko dobijo informacije o svojem otroku  na pogovornih urah, ki bodo po predvidenem razporedu od 15. do 17. ure.
Poleg popoldanskih pogovornih ur so možne pogovorne ure v dogovoru z učiteljem tudi zjutraj od 7. do 7.25. ure in v času dopoldanskih pogovornih ur.

Starši imajo možnost prejemanja elektronskih obvestil preko eAsistenta, če se za to odločijo. Želimo, da ta način obveščanja ne nadomesti osebnega stika med starši in razredniki oz. učitelji.

RODITELJSKI SESTANKI  bodo ob 17. uri. Starši bodo na roditeljske sestanke vabljeni z vabili.

datum VRSTA SODELOVANJA razred Okvirne vsebine
10. sept. Skupni roditeljski sestanek in oddelčni roditeljski sestanki 1. – 9. Predavanje za starše
8. okt. Pogovorne ure vsi razredi
12. nov. Pogovorne ure vsi razredi
10. dec. Prireditev z bazarjem vsi razredi
14. jan. Pogovorne ure vsi razredi
februar Oddelčni roditeljski sestanek vsi razredi

Predstavitev dela v oddelku v 1. polletju (razredniki) in predavanje pedagoginje na izbrano temo

3., in 7. r.: Šola v naravi

9. r.:Vpis v srednje šole

10. mar. Pogovorne ure vsi razredi
14. april Pogovorne ure vsi razredi
12. maj Pogovorne ure vsi razredi
junij Oddelčni roditeljski sestanek vsi razredi Evalvacija VIZ dela  v oddelku (razredniki in učenci), 8. r. poklicna orientacija

Dopoldanske pogovorne ure strokovnih delavcev

PON TOR SR ČET PET
7.00 Igor Silvester,
K ŠPOTea Škarja,
K 1. r
Andreja Sokol,
4. aMartina Gorenc,
2.
Katja K. Simončič, 3.
1. Kaja Cvelbar,
K SLJ
Janja Jerovšek,
K SLJNataša Dragar,
4. b

Alenka Drobnič,
K ZGO

Mira Brezovar, K ZGO Irena A. Brcar, K KEM Barbara Bec Bekrić,
K KEM
2. Nina Berkopec, K SLJ Teja Bezgovšek,
K RAČSandra Slunjski,
K 2. TRI
3. Tinkara Rogelj, K TEH
4. Katja Končina,
K RAČ
Mira S. Vukolić,
K 1. TRI
5. Barbara Šnudelj,
K TEH

Prihajajoči dogodki:

Najbolj kulturna šola leta 2019 v kategoriji malih in podružničnih šol

rastoca knjiga

  Šentrupert skozi mlade oči   rastem s knjigo planetu zemlja   emblem_rastoca_knjiga_svet   shemasolskega_sadja    
Dostopnost