Spoštovani straši in sodelavci,

vlada je sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (2.10.2020).

Velja:
– obvezna uporaba maske v vseh zaprtih javnih krajih,
– souporaba zaščitnih mask tudi v odprtij javnih prostorih, če je razdalja manj kot 2 m (v to kategorijo spada tudi okolica šole, parkirišče, igrišče …),

Izjeme, kjer ne velja obvezna uporaba mask. Za:

1. otroke v vrtcu,
2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli izključno, ko so v matičnem oddelku,
3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
4. učitelje od 4. razreda osnovne šole in učitelje srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
6. osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

To pomeni, da morajo učitelji od 4. razreda dalje nositi maske tudi v razredih, če je razdalja manj kot 2 m. Učenci v matičnem oddelku ne rabijo nositi mask, v skupnih prostorih in pri združevanju oddelkov so maske obvezne.

Prosim učence, starše in zaposlene, da v največji možni meri upoštevamo ukrepe.

Jože Tratar,
ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost