Šolo je v preteklem šolskem letu obiskovalo 206 učencev v 11-tih oddelkih. 61 učencev je prejelo priznanje in knjižno nagrado za lep uspeh. 18 učencev 9. razreda je uspešno zaključilo osnovno šolanje in se vključilo v nadaljnje šolanje.

Ob koncu šolskega leta smo najuspešnejše učence, ki so se med letom izkazali na različnih področjih življenja in dela na šoli, nagradili z ekskurzijo. Nagradnega izleta v Dolenjske Toplice se je udeležilo 39 učencev.

Mentorji so učence pripravljali na različna tekmovanja, kjer so osvojili 6 zlatih priznanj, 14 srebrnih priznanj na državnem nivoju ter številna priznanja na šolskem tekmovanju. Najbolj uspešna učenka je bila devetošolka Ida Ramovš, ki je osvojila 5 zlatih državnih priznanj.

Osrednjo prireditev ob 400-letnici prve omembe šolstva v Šentrupertu smo priredili v oktobru s predstavitvijo knjige 400 let šolstva v Šentrupertu, avtorice Mire Brezovar in uprizoritvijo muzikala pod vodstvom Nataše Dragar.

Večjo pozornost smo namenili čebelarstvu, saj je leta 2019 minilo 100 let od ustanovitve čebelarskega društva v Šentrupertu. Skozi vse leto smo se na različne načine ukvarjali s čebelarstvom in čebelami (likovno, literarno, glasbeno …), tej temi smo namenili tudi zaključno šolsko prireditev. Sodelovali smo na prireditvi Čebelarskega društva Šentrupert v Deželi kozolcev.

Poleg izvajanja redne dejavnosti smo sodelovali na različnih projektih in natečajih: Rastoča knjiga, eTwinning, CodeweekPlanetu Zemlja prijazna šola, Rastem s knjigo, Dan Zemlje, varna raba interneta, Slovenski tradicionalni zajtrk … Izvedli smo tri šole v naravi, ekskurzijo v Salzburg in številne druge dneve dejavnosti. Na šoli smo gostili območni otroški parlament in medšolske delavnice za nadarjene.

Na posebni prireditvi smo počastili 40 let od odprtja prvega oddelka vrtca v Šentrupertu. Delavke vrtca in otroci so nam predstavili razvoj predšolske vzgoje v Šentrupertu in didaktično knjigo Mozaiki časa v otroških očeh, avtorice Damijane Bijek.

V tem letu smo izvedli več dobrodelnih akcij: Drobtinico v sodelovanji s KORK Šentrupert, zbiranje šolskih potrebščin za nubijske otroke (Darfur, Afrika), zbiranje sredstev za društvo Animal Angels, zbiranje zvezkov za Karitas …

Izvedli smo dve večji čistilni akciji (september, marec), šest akcij zbiranja starega papirje, na šoli zbiramo odpadle kartuše, tonerje.

Ob zaključku šolskega leta smo na šolo prejeli obvestilo, da je bila naša prijava na razpisu za Kulturno šolo uspešna. Za obdobje od 2019 do 2024 smo prejeli naziv Kulturna šola.

Imeli smo nekaj težav s finančnim poslovanjem, ki pa se v zadnjih mesecih izboljšuje. Še naprej ostaja odprto vprašanje že izvedene delne prenove šolskih igrišč, saj nam je občina kljub pogodbi zavrnila račun. O tem bo odločilo sodišče.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost