NPZ

Nacionalno preverjanje se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Splošne informacije za učence in starše 2019/20.

V šolskem letu 2019/20 se preverja znanje iz:

  • slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu ter
  • slovenščine, matematike in biologije v 9. razredu.

Več informacij dobite na spletni strani RIC.

 

Datumi pisanja NPZ v 6. in 9. razredu:

  • torek, 5. maj 2020                    NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • četrtek, 7. maj 2020                 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • ponedeljek, 11. maj 2020        NPZ iz angleščine za 6. razred in NPZ iz biologije za 9. razred
Dostopnost