NPZ

Nacionalno preverjanje se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Splošne informacije za učence in starše 2018/19.

V šolskem letu 2018/19 se preverja znanje iz:

  • slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu ter
  • slovenščine, matematike in 3. predmeta v 9. razredu.

Več informacij dobite na spletni strani RIC.

 

Datumi pisanja NPZ v 6. in 9. razredu:

  • torek, 7. maj 2019                NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
  • četrtek, 9. maj 2019             NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
  • ponedeljek, 13. maj 2019     NPZ iz angleščine za 6. razred NPZ iz domovinske in državljanske kulture in etike  za 9. razred