Za učence od 1. do 5. razreda po pouk potekal v šoli. Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo potekalo kot običajno, od 6.25 dalje. Podaljšano bivanje bomo redno izvajali. Starše prosimo, da prihajate po učence nižjih razredov čim prej, lahko že ob 12.15. Na ta način si želimo čim bolj zmanjšati mešanje učencev različnih skupin.

Prevozi iz šole se bodo začeli že ob 13. uri. 

Obvezna je uporaba zaščitnih mask tako v zaprtih prostorih, kot tudi zunaj. Učencem ni potrebno nositi mask v matični učilnici.

Pouk za učence od 6. do 9. razreda bo potekal na daljavo. Učenci so seznanjeni z načinom dela na daljavo na naši šoli. Pouk na daljavo bo potekal v spletnih učilnicah, vsi učenci imajo uporabniška imena in gesla. Poleg spletnih učilnic bomo uporabljali tudi videokonferenčni sistem Zoom.

Učenci naj se v čim večji meri držijo prilagojenega urnika, saj se bo del pouka izvajal v živo preko videokonferenc. V primeru zdravstvenih težav učencev o tem obvestite razrednike. Izostanek od pouka na daljavo je enakovreden izostanku od pouka v šoli. Osnovna šola je obvezna, čeprav poteka v drugačni obliki.

Kako bo potekal pouk po jesenskih počitnicah, od 2. 11. dalje še ne vemo. Prav tako ne vemo, kako bo z možnostjo izvedbe šole v naravi za učence 6. razreda, ki je načrtovana v tednu po počitnicah.

V kolikor za izobraževanje na daljavo nimate ustrezne opreme, nam to sporočite.

Ostanite zdravi.

Jože Tratar, ravnatelj

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Dostopnost