Gradivo za svet staršev

Gradivo za 1. sejo Sveta staršev, ki bo v sredo, 26. 9. 2018

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18: šola, vrtec

Letni delovni načrt za šol. leto 2018/19: šola, vrtec